Tip bisnes, ekonomi, khidmat perakaunan

Kenapa pentingnya pengurusan tunai di dalam perniagaan

𝑇𝑎ℎ𝑢𝑘𝑎ℎ 𝑎𝑛𝑑𝑎, 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑟𝑢𝑠𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑛𝑎𝑖 𝑚𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑘𝑢𝑚𝑖 𝑏𝑎𝑔𝑎𝑖𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑠𝑦𝑎𝑟𝑖𝑘𝑎𝑡 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑢𝑟𝑢𝑠𝑘𝑎𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑖𝑎𝑔𝑎𝑎𝑛𝑛𝑦𝑎, 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑏𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑤𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛, 𝑑𝑎𝑛 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑖 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛. . 𝑆𝑒𝑏𝑢𝑎ℎ 𝑠𝑦𝑎𝑟𝑖𝑘𝑎𝑡 ℎ𝑎𝑟𝑢𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑔ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑘𝑎𝑛 𝑎𝑙𝑖𝑟𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑛𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑐𝑢𝑘𝑢𝑝𝑖 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑖𝑎𝑔𝑎𝑎𝑛𝑛𝑦𝑎 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎ℎ𝑎𝑛 ...